БисквиткиСтраницата на Росен-85 използва Бисквитки /Cookies.

Свържете се с нас

Офис Хаджи Димитър 0899 83 33 02
Офис Младост 0894 44 25 86

Календар

Следващият курс започва на 24 Юни 2024
Виж в календар

Намери ни

En

Професионално обучение

Списък на професиите и специалностите

 

Курс за управление на електрокари и мотокари.
Изисквания: Кандидата да има завършен клас от средното образование или завършено средно образование, медицинско свидетелство, снимки - 2 бр., лична карта


1. Професия "Продавач - консултант", код 341020 
1.1. Специалност "Продавач - консултант", код 3410201 – втора степен на професионална квалификация; 

2. Професия "Оперативен счетоводител", код 344010
2.1. Специалност "Оперативно счетоводство", код 3440101 – трета степен на професионална квалификация;

3. Професия "Оператор на компютър", код 345100
3.1. Специалност "Текстообработване", код 3451001 – първа степен на професионална квалификация;

4. Професия "Офис - секретар", код 346020
4.1. Специалност "Административно обслужване", код 3460201 – втора степен на професионална квалификация;

5. Професия "Икономист - информатик", код 482010
5.1. Специалност "Икономическа информатика", код 4820101 – трета степен на професионална квалификация;

6. Професия "Електромонтьор", код 522020
6.1. Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", код 5220209 – втора степен на професионална квалификация;
6.2. Специалност "Електрически инсталации", код 5220210 – втора степен на професионална квалификация;
6.3. Специалност "Електродомакинска техника", код 5220211 – втора степен на професионална квалификация;

7. Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040
7.1. Специалност "Хладилна техника", код 5220405 – втора степен на професионална квалификация;
7.2. Специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407 – втора степен на професионална квалификация;

8. Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020
8.1. Специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, електрокари и мотокари – втора степен на професионална квалификация;
8.2. Специалност "Пътностроителна техника", код 5250202, ПСМ – втора степен на професионална квалификация;

9. Професия "Монтьор на подемно-транспортна техника", код 525060
9.1. Специалност "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601 – втора степен на професионална квалификация;
9.2. Специалност "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602 – втора степен на професионална квалификация;

10. Професия "Работник по транспортна техника", код 525120
10.1. Специалност "Автобояджийство", код 5251201 – първа степен на професионална квалификация;

11. Професия "Хлебар-сладкар", код 541030
11.1. Специалност "Производител на хляб и хлебни изделия", код 5410301 – втора степен на професионална квалификация;
11.2. Специалност "Производител на сладкарски изделия", код 5410302 – втора степен на професионална квалификация;

12. Професия "Оператор в производство на облекло", код 542050
12.1. Специалност "Производство на облекло и тектил", код 5420501 – втора степен на професионална квалификация;

13. Професия "Шивач", код 542110
13.1. Специалност "Шивачество", код 5421101 – първа степен на професионална квалификация;

14. Професия "Строител", код 582030
14.1. Специалност "Кофражи", код 5820302 – втора степен на професионална квалификация;
14.2. Специалност "Армировка и бетон", код 5820303 – втора степен на професионална квалификация;
14.3. Специалност "Зидария", код 5820304 – втора степен на професионална квалификация;
14.4. Специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305 – втора степен на професионална квалификация;
14.5. Специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306 – втора степен на професионална квалификация;
14.6. Специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307 – втора степен на професионална квалификация;
14.7. Специалност "Бояджийски работи", код 5820309 – втора степен на професионална квалификация;
14.8. Специалност "Строително дърводелство", код 58203010 – втора степен на професионална квалификация;
14.9. Специалност "Строително тенекеджийство", код 58203011 – втора степен на професионална квалификация;
14.10. Специалност "Покриви", код 5820312, 11 седм. - 330 часа – втора степен на професионална квалификация;

15. Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080
15.1. Специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801 – втора степен на професионална квалификация;

16. Професия "Озеленител", код 622020
16.1. Специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202 – втора степен на професионална квалификация;

17. Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020
17.1. Специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201 – трета степен на професионална квалификация;
17.2. Специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202 – трета степен на професионална квалификация;

18. Професия "Готвач", код 811070
18.1. Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701 – втора степен на професионална квалификация;

19. Професия "Сервитьор-барман", код 811080
19.1. Специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801 – втора степен на професионална квалификация;

20. Професия "Фризьор", код 815010
20.1. Специалност "Фризьорство", код 8150101 – втора степен на професионална квалификация;

21. Професия "Финансист", код 343010
21.1. Специалност "Банково дело", код 3430101 – трета степен на професионална квалификация;
21.2. Специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102 – трета степен на професионална квалификация;

22. Професия "Сътрудник в бизнес услуги", код 345040
22.1. Специалност "Бизнес-услуги", код 3450401 – втора степен на професионална квалификация;

23. Професия "Икономист", код 345120
23.1. Специалност "Индустрия", код 3451201 – трета степен на професионална квалификация;
23.2. Специалност "Търговия", код 3451202 – трета степен на професионална квалификация;
23.3. Специалност "Земеделско стопанство", код 3451203 – трета степен на професионална квалификация;
23.4. Специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204 – трета степен на професионална квалификация;

24. Професия "Деловодител", код 346030
24.1. Специалност "Деловодство и архив", код 3460301 – първа степен на професионална квалификация;

25. Професия "Заварчик", код 521090
25.1. Специалност "Заваряване", код 5210901 – първа степен на професионална квалификация;

26. Професия "Техник по транспортна техника", код 525010
26.1. Специалност "Автотранспортна техника", код 5250101 – трета степен на професионална квалификация;
26.1. Специалност "Пътно-строителна техника", код 5250102 – трета степен на професионална квалификация;

27. Професия "Техник по подемно-транспортна техника", код 525050
27.1. Специалност "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250501 – трета степен на професионална квалификация;
27.2. Специалност "Подемно-транспортна техника с елекрозадвижване", код 5250502 – трета степен на професионална квалификация;

28. Професия "Строител-монтажист", код 582040
28.1. Специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401 – втора степен на професионална квалификация;
28.2. Специалност "Метални конструкции", код 5820402 – втора степен на професионална квалификация;
28.3. Специалност "Сухо строителство", код 5820403 – втора степен на професионална квалификация;
28.4. Специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404 – втора степен на професионална квалификация;
28.5. Специалност "Изолации в строителството", код 5820405 – втора степен на професионална квалификация;

29. Професия "Монтажист на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050
29.1. Специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501 – втора степен на професионална квалификация;
29.2. Специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502 – втора степен на професионална квалификация;

30. Професия "Пътен строител", код 582060
30.1. Специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601 – втора степен на професионална квалификация;
30.2. Специалност "Строител на релсови пътища и съоръжения към тях", код 5820602 – втора степен на професионална квалификация;