БисквиткиСтраницата на Росен-85 използва Бисквитки /Cookies.

Изпити

0899 83 33 02

Свържете се с нас

Офис Хаджи Димитър 0899 83 33 02
Офис Младост 0894 44 25 86

Календар

Следващият курс започва на 01 Април 2019
Виж в календар

Намери ни

En
Име и фамилия
МАРТИН ПЛАМЕНОВ ПЕЯНКОВ
Категория
D
Вид
Теоретичен
13.03.2019
/
09:30
Невзет
Име и фамилия
МИРОСЛАВ НИКОЛЧЕВ МИРОНОВ
Категория
C+E
Вид
Теоретичен
12.03.2019
/
14:30
Взет
Име и фамилия
МИРОСЛАВ НИКОЛЧЕВ МИРОНОВ
Категория
C+E
Вид
Теоретичен
12.03.2019
/
14:30
Взет
Име и фамилия
ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ЛЕВЧЕНКО
Категория
C+E
Вид
Теоретичен
12.03.2019
/
10:30
Взет
Име и фамилия
КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА СПАСОВА
Категория
B
Вид
Теоретичен
11.03.2019
/
10:30
Взет
Име и фамилия
ИЗАБЕЛА ИВАНОВА БОГДАНОВА
Категория
B
Вид
Теоретичен
11.03.2019
/
15:30
Невзет
Име и фамилия
МИХАИЛ НЕДЕВ МИХАЙЛОВ
Категория
D
Вид
Практически
11.03.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
ИВАН ИВАНОВ СТРАНСКИ
Категория
B
Вид
Теоретичен
08.03.2019
/
11:30
Взет
Име и фамилия
МАРИЯ БОРИСЛАВОВА СУШЕВА
Категория
B
Вид
Теоретичен
08.03.2019
/
11:30
Взет
Име и фамилия
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ КОЛЕВ
Категория
C+E
Вид
Теоретичен
08.03.2019
/
09.30
Взет
Име и фамилия
БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
Категория
D
Вид
Теоретичен
08.03.2019
/
11:30
Взет
Име и фамилия
КРИСТИЯН МАРИАНОВ БЛАГОЕВ
Категория
C+E
Вид
Практически
07.03.2019
/
12:00
Взет
Име и фамилия
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
Категория
B
Вид
Теоретичен
07.03.2019
/
10:30
Взет
Име и фамилия
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАРАДИНОВ
Категория
C+E
Вид
Теоретичен
07.03.2019
/
11:30
Взет
Име и фамилия
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
Категория
C+E
Вид
Практически
07.03.2019
/
12:00
Взет
Име и фамилия
МИХАИЛ НЕДЕВ МИХАЙЛОВ
Категория
D
Вид
Практически
07.03.2019
/
09:30
Невзет
Име и фамилия
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
Категория
B
Вид
Практически
07.03.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
АНЖЕЛИНА РОМЕЛ АЛАЗЕХ
Категория
B
Вид
Практически
07.03.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
КОНСТАНТИНА ЛЮБОМИРОВА РОВЕЛОВА
Категория
B
Вид
Практически
07.03.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА КИРАНОВА
Категория
B
Вид
Практически
07.03.2019
/
09:30
Невзет
Име и фамилия
ЦВЕТИ ЛЮБОМИРОВ СТОЙЧЕВ
Категория
C
Вид
Теоретичен
07.03.2019
/
10:30
Взет
Име и фамилия
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЦАНОВ
Категория
C+E
Вид
Теоретичен
07.03.2019
/
09.30
Взет
Име и фамилия
ИВАН МИРОСЛАВОВ ПАРУШКОВ
Категория
B
Вид
Теоретичен
05.03.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
БОГОМИЛ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
Категория
D
Вид
Теоретичен
05.03.2019
/
10:30
Взет
Име и фамилия
МИХАИЛ НЕДЕВ МИХАЙЛОВ
Категория
D
Вид
Теоретичен
05.03.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
КРИСТИЯН КОЦЕВ
Категория
B
Вид
Теоретичен
05.03.2019
/
14:30
Взет
Име и фамилия
ЦВЕТОМИР ЛЮДМИЛОВ ХРИСТОВ
Категория
C
Вид
Теоретичен
01.03.2019
/
10:30
Взет
Име и фамилия
АНЖЕЛИНА РОМЕЛ АЛАЗЕХ
Категория
B
Вид
Теоретичен
27.02.2019
/
11:30
Взет
Име и фамилия
ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ
Категория
C
Вид
Практически
27.02.2019
/
09:30
Невзет
Име и фамилия
МАГБУЛЕ ТАХИР ХЮСЕИН
Категория
C+E
Вид
Практически
27.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
МАРИАН КОНСТАНТИНОВ НУЦОВ
Категория
C+E
Вид
Практически
27.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
КИРИЛ АСЕНОВ ОРТАКЧИЙСКИ
Категория
C+E
Вид
Практически
27.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
МАРИКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
Категория
B
Вид
Практически
26.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
КАЛИНА КОСТОВА КОСТОВА
Категория
B
Вид
Практически
26.02.2019
/
09:30
Невзет
Име и фамилия
НИКОЛА ЮЛИЙ БЕЛЕВ
Категория
B
Вид
Практически
26.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
МАРТИН ИВОВ МИТЕВ
Категория
B
Вид
Практически
26.02.2019
/
09:30
Невзет
Име и фамилия
СЛАВИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Категория
B
Вид
Практически
26.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
ВАНЯ ИВАНОВА КРАЛЕВА
Категория
B
Вид
Практически
26.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
МАРТИН КРИСТИЯНОВ ГИНЧЕВ
Категория
B
Вид
Практически
26.02.2019
/
09:30
Невзет
Име и фамилия
МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА НАЙДОВА
Категория
B
Вид
Теоретичен
26.02.2019
/
14:30
Взет
Име и фамилия
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
Категория
B
Вид
Теоретичен
25.02.2019
/
10:30
Не се явил/а
Име и фамилия
БОЯН РУМЕНОВ ПЕРНИШКИ
Категория
B
Вид
Теоретичен
25.02.2019
/
14:30
Взет
Име и фамилия
ЙОАНА МИРОСЛАВОВА СТЕФАНОВА
Категория
B
Вид
Теоретичен
22.02.2019
/
13:30
Взет
Име и фамилия
ФЛОРИАН-ДАВИД ФЛОРИАНОВ ГЕОРГИЕВ
Категория
B
Вид
Теоретичен
22.02.2019
/
10:30
Невзет
Име и фамилия
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
Категория
B
Вид
Теоретичен
21.02.2019
/
14:30
Взет
Име и фамилия
НИКОЛ ДЕТЕЛИНОВА ДАНКОВА
Категория
B
Вид
Теоретичен
21.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
АЛЕКСАНДЪР ФЕДОРОВИЧ ЧЕРНЕВ
Категория
C+E
Вид
Теоретичен
21.02.2019
/
13:30
Взет
Име и фамилия
ВИКТОР НАЙДЕНОВ ПОПОВ
Категория
B
Вид
Практически
20.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
ПЕНКА СТАМЕНОВА КАЦАРОВА
Категория
B
Вид
Практически
20.02.2019
/
09:30
Взет
Име и фамилия
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА-ДЖАМБАЗОВА
Категория
B
Вид
Практически
20.02.2019
/
09:30
Взет